Положення про визначення рейтингу за напрямом «спорт ветеранів» з олімпійських та неолімпійських видів спорту в Україні

Просимо ознайомитися з Наказом Міністерства молоді та спорту 20.10.2020  № 2127 Про внесення змін до Положення про визначення рейтингу за напрямом «спорт ветеранів» з олімпійських та неолімпійських видів спорту в Україні.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1089-20#Text

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.10.2020  № 2127

 

 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 листопада 2020 р.
за № 1089/35372

Про внесення змін до Положення про визначення рейтингу за напрямом «спорт ветеранів» з олімпійських та неолімпійських видів спорту в Україні

Відповідно до статей 7, 22 Закону України «Про фізичну культуру і спорт», пункту  8 Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220 (зі змінами), з метою удосконалення визначення рейтингу за напрямом «спорт ветеранів» з олімпійських та неолімпійських видів спорту в Україні НАКАЗУЮ:

 1. Внести зміни до Положення про визначення рейтингу за напрямом «спорт ветеранів» з олімпійських та неолімпійських видів спорту в Україні, затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту України від 22 жовтня 2018 року № 4833, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 12 листопада 2018 року за № 1288/32740, виклавши його у новій редакції, що додається.
 2. Департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 3. Відділу взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства молоді та спорту України.
 4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра молоді та спорту України згідно з розподілом функціональних обов’язків.
Міністр В. Гутцайт
ПОГОДЖЕНО:

Президент Асоціації ветеранів спорту України

В.В. Ткаченко

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства молоді
та спорту України
22 жовтня 2018 року № 4833
(у редакції наказу
Міністерства молоді
та спорту України
від 20 жовтня 2020 року № 2127)
 

 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 листопада 2020 р.
за № 1089/35372

ПОЛОЖЕННЯ
про визначення рейтингу за напрямом «спорт ветеранів» з олімпійських та неолімпійських видів спорту в Україні

 1. Загальні положення
 2. Це Положення визначає умови та порядок встановлення рейтингу за напрямом «спорт ветеранів» з олімпійських та неолімпійських видів спорту в Україні (далі – Рейтинг).
 3. Рейтинг встановлюється з метою:

популяризації та розвитку спорту ветеранів в Україні;

заохочення до розвитку спорту ветеранів структурних підрозділів з питань фізичної культури і спорту Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості;

залучення ветеранів спорту до активної участі у спортивному русі та спортивних заходах зі спорту ветеранів, впровадження здорового способу життя серед населення України;

пропаганди кращих досягнень ветеранів спорту на всеукраїнських та міжнародних змаганнях;

сприяння створенню умов для розвитку спорту ветеранів в Україні.

 1. Рейтинг встановлюється щороку за підсумками показників серед:

Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій відповідно до розподілу за групами територій згідно з додатком 1 до цього Положення;

всеукраїнських спортивних федерацій з відповідного виду спорту;

ветеранів спорту.

 1. Рейтинг визначається за сприяння Всеукраїнської громадської організації фізкультурно-спортивної спрямованості ветеранів фізичної культури і спорту, яка представляє Україну у відповідних міжнародних організаціях, на Всесвітніх та Європейських спортивних іграх ветеранів фізичної культури і спорту та в інших міжнародних спортивних змаганнях, якщо інше не передбачено вимогами відповідних міжнародних організацій та/або міжнародними договорами України та її відокремленими підрозділами.
 2. Порядок визначення Рейтингу
 3. Рейтинг визначається та проводиться за минулий рік у цілому.
 4. Рейтинг серед Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у видах спорту за напрямом «спорт ветеранів» визначається відповідними всеукраїнськими спортивними федераціями в термін до 1 лютого наступного року у спортивних змаганнях, визначених у додатку 2 до цього Положення.
 5. Структурний підрозділ Мінмолодьспорту, до повноважень якого належить координація розвитку спорту ветеранів, щороку до 20 лютого наступного року формує, опрацьовує та подає матеріали Рейтингу на розгляд керівництва Мінмолодьспорту.
 6. Рейтинг за рік затверджується наказом Мінмолодьспорту за поданням структурного підрозділу, до повноважень якого належить координація розвитку спорту ветеранів, та оприлюднюється на офіційному вебсайті Мінмолодьспорту.

III. Умови визначення Рейтингу

 1. Рейтинг визначається за кількістю очок за результатами виступів ветеранів спорту на змаганнях, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України за звітний рік, нарахованих відповідно до додатка 2 до цього Положення.
 2. Очки нараховуються за кожне 1-3 місце в індивідуальних, групових і командних видах програми та ігрових олімпійських і неолімпійських видах спорту.

У групових і командних видах програми та командних ігрових видах спорту очки за виборене місце на всеукраїнських та міжнародних змаганнях нараховуються кожному спортсмену з коефіцієнтом 0,5 відповідно до додатка 2 до цього Положення.

 1. Мінмолодьспорт з урахуванням пропозицій Всеукраїнської громадської організації фізкультурно-спортивної спрямованості ветеранів фізичної культури і спорту, яка представляє Україну у відповідних міжнародних організаціях, на Всесвітніх та Європейських спортивних іграх ветеранів фізичної культури і спорту та в інших міжнародних спортивних змаганнях, якщо інше не передбачено вимогами відповідних міжнародних організацій та/або міжнародними договорами України та всеукраїнських спортивних федерацій з відповідного виду спорту, визначає десять кращих ветеранів спорту України за результатами рейтингу.

Всеукраїнські спортивні федерації з відповідного виду спорту подають до Мінмолодьспорту кандидатури двох кращих ветеранів спорту з відповідного виду спорту із зазначенням нарахованих очок відповідно до додатка 2 до цього Положення.

У разі коли ветеран спорту виборює призові місця у двох та/або більше видах програм у відповідному виді спорту на одному спортивному заході, очки нараховуються тільки за найкращий результат у відповідному виді спорту на відповідному спортивному заході.

 1. У разі набрання однакової кількості очок, Рейтинг визначається за кращими результатами, які отримали ветерани спорту на Всеукраїнських іграх ветеранів спорту пам’яті М.М. Баки (у рік проведення таких змагань), чемпіонатах України серед ветеранів (крім року, коли проводяться Всеукраїнські ігри ветеранів спорту пам’яті М.М. Баки).
 2. Нагородження переможців за підсумками Рейтингу
 3. Переможці і призери Рейтингу, що посіли 1-3 місця, нагороджуються пам’ятними кубками Мінмолодьспорту.
 4. Нагородження переможців та призерів Рейтингу серед Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя проводиться окремо у групах.
Директор департаменту
фізичної культури
та неолімпійських видів спорту
Л. Панченко
Додаток 1
до Положення про визначення
рейтингу за напрямом
«спорт ветеранів» з олімпійських
та неолімпійських видів
спорту в Україні
(пункт 3 розділу І)

РОЗПОДІЛ
за групами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя для визначення рейтингу за напрямом «спорт ветеранів» з олімпійських та неолімпійських видів спорту в Україні

Перша група:

 1. Автономна Республіка Крим
 2. Дніпропетровська
 3. Донецька
 4. Запорізька
 5. Київська
 6. Луганська
 7. Львівська
 8. Одеська
 9. Харківська
 10. м. Київ

Друга група:

 1. Вінницька
 2. Івано-Франківська
 3. Миколаївська
 4. Полтавська
 5. Херсонська
 6. Черкаська
 7. Чернігівська

Третя група:

 1. Волинська
 2. Житомирська
 3. Закарпатська
 4. Кіровоградська
 5. Рівненська
 6. Сумська
 7. Тернопільська
 8. Хмельницька
 9. Чернівецька
 10. м. Севастополь

 

Додаток 2
до Положення про визначення
рейтингу за напрямом «спорт
ветеранів» з олімпійських
та неолімпійських видів спорту
в Україні
(пункт 2 розділу II, пункт 1,
абзац другий пункту 2,
абзац другий пункту 3 розділу III)

ТАБЛИЦЯ
змагань та нарахування очок для визначення рейтингу за напрямом «спорт ветеранів» з олімпійських та неолімпійських видів спорту в Україні

Зайняте місце Всесвітні ігри ветеранів (мастерс) Європейські ігри ветеранів (мастерс) Чемпіонат світу Чемпіонат Європи Всеукраїнські ігри ветеранів спорту пам’яті М.М. Баки Чемпіонат України Кубок України
1 100 80 100 90 100 90 80
2 80 64 80 72 80 72 64
3 64 51 64 58 64 58 51
__________
Примітка:
у групових і командних видах програми та командних ігрових видах спорту очки за виборене місце на всеукраїнських та міжнародних змаганнях нараховуються кожному спортсмену з коефіцієнтом 0,5.

 

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 20.11.2020 — 2020 р., № 91, стор. 131, стаття 2964, код акта 101690/2020
Опубліковано у Члени асоціації. Додати до закладок постійне посилання.

Напишіть відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s